dimarts, 19 de juny de 2012


QUÉ FER A L'ESTIU
Una estona cada dia és convenient dedicar-lo a tasques de repás. Molt millor si acordeu un horari amb ell/ella i el poseu a la vista junt a altres activitats o tasques diàries : anar a la piscina/platja, arreplegar l’habitació, berenar, parar taula…
Per a recordar i recolzar el que hem fet al curs, convé contar amb material adequat. Vos recomane el següent on triar ( no tot és clar):
·         QUADERN DE  VACANCES. Preferiblement Editorial SM. Però pot ser de qualsevol editorial.
·         Per  treballar ortografía i comprensió lectora, operacions i problemes, trobareu de la col·lecció de Vacaciones Editorial Santillana quadernets amb solucionari, adequats al nivel de 3r en valencià:

Ø  120 exercicis per a repasar ortografía i gramàtica 3º
Ø 120 exercicis per a millorar la comprensió lectora 3º
Ø Nombres I operacions nº 7
Ø Problemes nº 7
Ø Ortografía quadern 2 ( c/q/qu, g/gu/gü, g/j, …)
També  poden repasar els llibres de text de 3r que hem treballat. Al final de cada tema trobareu els apartats “Recorda el que has aprés” , “Aprén a Aprendre” i “posa a prova les teues competències”. Poden aprofitar la llibreta per fer-los.
Llegir pel gust de fer-lo és el que toca a l’estiu. Que trien les seues lectures per pasar el rato i aprofitar les biblioteques municipals per gaudir de “mirar “ llibres , sempre es una bona forma de engrescar a llegir.
Aprofitar moments diaris per tal de copiar, escriure , memoritzar el que calga : un diari de vacances, la llista de la compra, un article que els interese, una recepta per a fer en casa, información del poble, viatge o excursió que heu fet… És a dir: trobar sentit al que hem aprés a classe  i gaudir de saber.
Bon estiu i bones vacances
Corina